ЕСПАНСИОНЕ ООД   ул. “Цар Освободител” 342 - 2500 Кюстендил, България

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 3 Image 4 Image 3
На 10 юли 2023г., фирма „ЕСПАНСИОНЕ“ ООД сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа, на стойност 18 550,00 лева. Договорът се финансира от Европейски съюз, чрез NEXT GENERATION EU, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“.
По проекта се предвижда изграждане на корпоративен уеб сайт и он лайн магазин, което ще допринесе за ускоряване прехода към цифровизация и повишаване нивото на дигитализация на предприятието. Проектът е с продължителност 12 месеца и e изцяло съобразен с екологичните цели на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
ЕСПАНСИОНЕ ООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.077, по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020
Подкрепата представлява помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно „ Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 “ от 19.03.2020.
Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 150 000,00 лв., като 85% от финансирането е предоставено от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% е национално съфинансиране.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност.
Срокът за изпълнение на проекта е 25.01.2021 г. – 25.04.2021 г.

Ние сме итало-българско дружество, разположено в България, в град Кюстендил - на 90 км от столицата София.
Работим в сектора на обувното производство и също така благодарение на опита на мениджърите от над 40 години, извършваме висококачествена обувна изработка. Нивото на качество на продуктите на фирма Eспансионе напълно задоволява изискванията на големите модни марки мъжки и дамски артикули „sneakers “. Предприятието е специализирано в кроенето, ушиването и подготовката на горни части за обувки.
Извършваме и следните операции:
ръчно кроене на всички видове кожи, цепене на кожи, валтиране, трашене, горещо щамповане, декоративно щанцоване , апликации Swarovski, бродерия, поставяне на окси, капси, ганджи и др.аксесоари, ушиване на стелки с машини Strobel, апликиране на фортове и бомбета, подлепване на хастар чрез впръскване на течно лепило.
Можем да разчитаме на квалифициран и специализиран персонал и разполагаме с модерна техника, чрез които се стремим към най-високо качество и гарантираме безопасност и точност при доставките.